VR360 TOUR 0905158866
Imperium Town Nha Trang - Tuyệt tác Đông Dương - Khơi nguồn thịnh vượng
https://imperiumtown.vn/tien-do.html
https://imperiumtown.vn/progress.html

Tiến độ

Tiến độ dự án

01
Tháng 8/2019

Tháng 8/2019

Động Thổ dự án

02
Tháng 10/2020

Tháng 10/2020

Hoàn thiện Móng Hầm

03
Tháng 8/2022

Tháng 8/2022

Cất Nóc

04
Quý IV/2023

Quý IV/2023

Bàn giao dự án

Nhận thông tin IMPERIUM TOWN

Họ và Tên (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Nội dung
https://imperiumtown.vn/
https://imperiumtown.vn/catalog/view/